2 Dec 2016

LIFE IS FRAGILE , APPRECIATE IT. .

              सगळे मला विचारतात. . तू लोकांना काहीच का बोलत नाही. . जसे आहे तसे accept का करतोस. . कधी चिडत का नाहीस. . परवा जर ते लोक माझ्यासोबत असते तर कळाले असते. . लोकांवर राग तो काय ठेवायचा. .
               तीन वर्षांपूर्वी लग्न झालेल्या माझ्या मावशीचे मिस्टर अचानक. . घरी एकटे असताना वारले. . वय अगदी कमी. . एक वर्षाचा मुलगा. . ना कधी कुठली व्यसने ना कुणाशी काही भांडण. . अगदी साधा माणूस. . आयुष्य असेच असते. . अगदी क्षणभंगुर. . हे असे दुसऱ्यांदा होतेय. . अश्या छोट्याश्या आयुष्यात आपण उद्या असू कि नाही याची शाश्वती नाही. . तर काय कुणावर राग ठेवायचा. . आणि का एखाद्याला बदलायला आपली शक्ती वापरायची. . त्या पेक्षा आहे तसे या जगाला स्वीकारायचे. . आपल्या परीने जेवढे होईल तेवढे प्रेम वाटायचे. . तसे दीर्घायुष्य सगळ्यांना मिळावेच. . पण आपली वेळ अली कि निघून जायचे. . गुपचूप . .
                Negative आहे बोलणे माझे पण अत्ता आहे तसे मी मला सुद्धा स्वीकारलंय. .

MAY YOU HAVE LONG & SAFE LIFE

No comments:

Post a Comment