1 Nov 2019

अक्षर

या नोव्हेंबर महिन्यात एक challenge स्वीकारलेले. . आपला अक्षरांचा छंद जोपासायची . . दर रोज एक calligraphy . . सुरुवातीला वाटते सोप्पे. . पण रोज. . तेवढा वेळ काढणे. . खूपच कठीण. .  आनंद आहे कि शेवटी ते पूर्ण झाले . . No comments:

Post a Comment